IRIS - MandalaIris.eu
*
* * *
* * * * *
O AUTORCE KURZY/PŘEDNÁŠKY FOTOGALERIE E-SHOP KNIHA NÁVŠTĚV * * * * *
* * *
*

IRENA "IRIS" LENOCHOVÁ

Narozena v Litomyšli 1969 v České republice. Vystudovala gymnázium (1984-1988) - zaměření analytická chemie. Po ukončení maturity vystudovala Střední zdravotní školu - obor zubní technik (1988-1990). Obě školy zakončeny maturitní zkouškou.
V letech 1977-1988 navštěvovala Výtvarnou školu lidového umění.
V 90.letech pracovala v nemocnici laboratoř klinické biochemie, také i ve stomatologické laboratoři. Od roku 2003 se plně věnuje výtvarné umělecké činnosti. Malování se stalo její profesí. Zároveň vyučuje a vede meditační kursy se zaměřením malování mandal. Mandala v sanskrtu znamená kruh ale i střed (kruh-vnější svět, střed-vnitřní svět mysli a těla). Pomocí této tvorby pomáhá lidem najít sama sebe v problémech dnešní doby a uspěchanosti. Mandala pomáhá k otevření se vnitřnímu světu a prožívání přítomnosti a kráse světa. Tím i vede žáka k uzdravení a poznání. Každý obraz je velkou meditací a díváním se na něj je možno zažít zázraky ve vlastním nitru. Čím více se učíme dívat, tím více budeme nalézat. Někdo se naplňuje energií, někdo se uzdravuje a pro někoho je součástí bezpodmínečné lásky. Každý obraz má své vyprávění a tak i pomáhá v orientaci diváka. Často jsou obrazy – mandaly používány i v prozáření a harmonizaci prostoru, místnosti i na pracovišti.
Na jaře 2007 navštívila jižní INDII, kde čerpala nové náměty pro výtvarnou tvorbu. Navštívila chrámy a mnoho posvátných míst, kde obdržela zasvěcení indickými božstvy. Dostala dar předávat božské požehnání, pohledem i skrze malování. V létě tvořila nové mandaly v Africe. Publikuje obrazy mandal v esoterických časopisech.Jsou vydávány i jako harmonizační karty.

Výstavy a vernisáže:

1990 Účast na výstavě - Dům u Rytířů v Litomyšli
1991 Účast na výstavě - Dům u Rytířů v Litomyšli
2004-06 Samostatné výstavy mandal: Praha, Brno, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Děčín, Jihlava, Karviná
2006 Výstava již.INDIE - Ašrám Bhagavan-Amma, věnováno jako dar ŠRI BHAGAVANOVI
Zaří 2006 Vernisáž Praha 13 - ANDĚLSKÉ MANDALY
Říjen 2006 Účast na vernisáži ČESKÝCH GRAFIKŮ "FRANTIŠKA KUPKY" Praha
Říjen 2006 Výstava FRANCIE-RUE DU SILO - "LE BLEVET INTERNATIONAL ARTS"
Prosinec 2006 Účast na výstavě - Itálie - NEAPOL
BIENNIO ACCADEMICO 2006-2007
PREMIO ISCHIA "L´ISOLA DEI SOGNI" - OSCAR DELLA
CULTURA ITALIANA
PREMIO NON SPONSORIZZATO DA ALCUN ENTE

Významné ocenění:

Září 2006 "Medal of FRANZ KAFKA" European circle of Franz Kafka PRAGUE.
Říjen 2006 DIPLOME DE MEDAILLE du "Bleuet International" Arts-Concours Internationaux -
BRONZE–medaille. Za dílo "THE ANGELOS BLESSING"
Říjen 2007 DIPLOME DE MEDAILLE du "Bleuet International" Arts-Concours Internationaux - zlatá medaile.


2007 - Biografie - zapsána V ANTHOLOGIE INTERNATIONALE- FRANCIE
2010 - Mezinárodní výstava - Messina - Sicilie 4 místo - ocenění za výtvarnou činnost "PREMIO Europeo TINDARI Terzomillennio" 11 Memorial Pittura "Antonello da Messina Accademia Internazionale Federico II Mesina (II Presidente Internazionale On.Comm.PIETRO FRATANTARO Critico d'Arte Messina 18 septembre 2010
2010 - Accademia Internazionale Cotea di Modica,Premio di Lettere Scienze e Arti 5 Trittico Accademico - 19 Dicembre 2010.Premia ,,Coppa di Natale" Diploma - Per la sezione pitttura "La danza dell´Indiano" (Presidente generale Duchessa Lucia Tumino dei Mardesi Cannata, Roberto Girasa Gruppo Editoriade Inunagine Organizzazione)
2010 - Accademia Internazionale "Contea di Modica" Premio di Lettere, Scienze e Arti 5 Trittico Accademico - 19 dicembre 2010 Trofeo "Coppa di Natale" SEZIONE POESIA
2011 - Office of His Majesty's Principal Private Secretary GRAND PALACE BANGKOK THAILAND (30.3.2011 jsme v královské kanceláři osobně předaly s kolegyní knihu o Litomyšli a mnoha propagačními materiály o naší zemi spolu s obrazem KRÁLOVSKÉ SRDCE) .
2011 - PRESIDENTE SEZIONE NAZIONALE REPUBBLICA CZECH F.E.B.A.C.(Federazione Europea Beni Artistici e Culturali), Categoria ARTISTA

Členství:

Sdružení ČESKÝCH GRAFIKŮ "FRANTIŠEK KUPKA"
UNIONE ARTISTI OPERATORI CULTURALI
CENTRO LABORATORIO POLIVALENTE DI ARTE E CULTURA NAPOLI-ITALIA

Kontakt: Tel: +420 606 217 013, E-mail: bozi.hathor@seznam.cz

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *IRENA "IRIS" LENOCHOVÁ

Born in Litomyšl 1969 in the Czech Republic.
She studied at the Grammar school in Litomyšl (1984 – 1988) – analytic chemistry. After finishing she studied the Health Secondary School – dental technology (1988 – 1990). The both school finished by School Leaving Certificate.
In 1977 – 1988 she visited Graphic school of Public Art.
In 1990s she worked in a hospital – Laboratory of clinical biochemistry and Dental laboratory.
Since 2003 she has fully devoted artistic activity. Painting has become her profession. At the same time she teaches and leads courses with a view to painting mandalas. In Sanscrit mandala means a circle but also a centre (circle – outside world, centre – inner world of the mind and body). With help of this creation she helps people to find themselves in problems of today's thesedays hurry. Mandala helps to open oneself to inner world and experience presence and beauty of the world. The pupil is led this way to recovery and knowledge. Each picture is in fact a big meditation and looking at it you can experience wonders in your own interior. The more we learn to look at it, the more we will find. Someone fills oneself by energy, someone recovers and for someone it is a part of the unconditional love. Each picture has its own story and this way it helps in viewer's orientation. Pictures – mandalas are often also used to shine through and harmonize of the space, room and the workplace.
She publishes the mandals in esoteric magazines. They are also published as harmonious cards.

Exhibitions and private views:

1990 Participation on the exhibition – The Knight's House.
1991 Participation on the exhibition – The Knight's House.
2004-2006 Her own exhibitons of mandals: Prague, Brno, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Děčín, Jihlava, Karviná
2006 Exhibition in south India – Ašrám Bhagavan-Amma, devoted as a present ŠRI BHAGAVAN
September 2006 A private view – Prague 13 – MANDALS OF ANGELES
October 2006 Participation on the private view CZECH GRAPHISIONS "FRANTIŠKA KUPKY" Prague.
October 2006 Exhibition of France – RUE DU SILO – "LE BLEVET INTERNATIONAL" ARTS.
October 2006 Membre d´Haunem Blevet Medaile OR
Februar 2007 Festival Prague - participation on the exhibition
March 2007 Festival Karviná – participation on the exhibition
April 2007 Exhibition in south India – Ašrám Bhagavan-Amma, devoted as a present ŠRI BHAGAVAN

Significant appriciations:

September 2006 "Medal of FRANZ KAFKA" European circle of Franz Kafka Prague.
October 2006 DIPLOME DE MEDAILLE du "Bluet International" Arts-Concours
Interntionaux – BRONZE –medaille for work "THE ANGELOS BLESSING".

Membership:

Association of CZECH GRAPHISIONS "FRANTIŠEK KUPKA"
UNIONE ARTISTI OPERATORI CULTURALI
CENTRO LABORATORILO POLIVALENTE DI ARTE E CULTURA NAPOLI – ITALIA


Contact: Phone number: +420 606 217 013, E-mail: bozi.hathor@seznam.cz
NAHORU
Copyright © 2009-2011 MandalaIris.eu
Všechna práva vyhrazena.